> Combivacature Adviseur Leren & Werken voor Regio Alblasserwaard en Drechtsteden

Combivacature Adviseur Leren & Werken voor Regio Alblasserwaard en Drechtsteden

Combivacature Adviseur Leren & Werken
voor Regio Alblasserwaard en Drechtsteden (32 uur per week)

 

Het LeerWerkLoket

Het Leerwerkloket functioneert als een centraal verbindend instrument in de regio waar alles wat met “informatie en advies over Leren & Werken” te maken heeft bij elkaar komt om opleidings- en/of werkzoekenden, werknemers en bedrijven optimaal te kunnen adviseren. Kerntaak is het adviseren van opleidings- en/of werkzoekenden, werkenden  en bedrijven met vragen op het terrein van Leren en Werken.

Het LeerWerkLoket is in zijn dienstverlening onafhankelijk naar de vragenstellers en t o v de participerende organisaties.

Voor meer info zie de websites:

https://regioav.lerenenwerken.nl

en
https://drechtsteden.lerenenwerken.nl.

 

De taken van de LeerWerkLoketten worden uitgevoerd door een projectleider/adviseur, een adviseur en in de regio Drechtsteden nog een accountmanager leerwerkarrangementen.

Je gaat 2 dagen per week in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden werken en 2 dagen per week in de regio Drechtsteden.

 

 • De functie:

Als adviseur Leren en Werken adviseer je opleidings- en/of werkzoekenden, werkenden en bedrijven uit de regios AV en Drechtsteden op het terrein van Leren en Werken. Daarnaast denk je mee en ondersteun je bij activiteiten als: voorlichtingsbijeenkomsten, netwerk-bijeenkomsten, LeerWerkMarkten, uitvoering van het TaalAkkoord e.d.

Andere aandachtsgebieden zijn: sociale media, bijhouden van website en het klantvolgsysteem (CRM).
 

 • Taken:

 • Informatie en advies geven over Leren &Werken aan opleidings- en/of werkzoekenden, werknemers en bedrijven,

 • Promoten van het LWL op banenmarkt, scholingsmarkten, congressen, e.d.

 • Organiseren van activiteiten zoals: netwerkbijeenkomsten, LeerWerkMarkten, uitvoering van het TaalAkkoord e.d.

 • Netwerk onderhouden met;

- Organisaties die opleidings- en/of werkzoekenden naar LeerWerkLoket kunnen doorverwijzen,

- Scholen, (beroeps)opleidingen, scholingstrajecten en regionale projecten,

- Werkgevers- en werkgeversorganisaties

 • Verder:

- Actualiseren van de website
- Bijhouden CRM
- Communicatie via de Sociale Media
- Rapportages
- Intern en extern overleg
 

Functie-eisen:

 • HBO Diploma en of werk - denk niveau,

 • Kennis/ervaring met het werkveld van activering, arbeidsbemiddeling,

 • Affiniteit met ook lager opgeleide opleidings- en/of werkzoekenden en werkenden,

 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

 • Kennis van sociale media en hoe deze te gebruiken om de zichtbaarheid van het LeerWerkLoket verder te vergroten,

 • Voldoende digitale kennis voor het bijhouden van de website en het klantvolgsysteem (CRM).

 • Bereid zijn ook buiten kantooruren te werken,

 • Kennis/ ervaring in contacten met kleinere (MKB) bedrijven is een pré,

 • Kennis van netwerken op het terrein van Leren en Werken in de regio AV en/of Drechtsteden is een pré.
   

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ricardo Choenni, projectleider/ adviseur LWL Alblasserwaard Vijfheerenlanden: 06-11764943.
Heb je interesse en herken je je in bovengenoemd functieprofiel?
Dan kun je je sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, tot en met 7-1-2020, e-mailen aan ricardo.choenni@uwv.nl
De oriënterende gesprekken zijn gepland op maandag13 januari 2020 tussen 13.00 – 16.00 uur.